Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Πεπονιά

Οικογένεια: Κολοκυνθίδες (Cucurbitaceae, Gurkengew?chse / Cucumbers)

Κουκουμίς ο πέπων (Cucumis melo)

Κατάγεται απο την τροπική Αφρική και Ασία.

Share

You must be logged in to post a comment.