Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Καρπουζιά

Οικογένεια: Κολοκυνθίδες (Cucurbitaceae, Gurkengew?chse / Cucumbers)

Κίτρουλλος ο εριώδης (Citrullus lanatus)

Κατάγεται απο την τροπική Ν. Αφρική. Καλλιεργείται στην Ελλάδα σε διάφορες ποικιλίες (Μανωλάδος, Λεσίνι, Αστακού κ.α.).

Share

You must be logged in to post a comment.