Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μανδραγόρας

Οικογένεια: Σολανίδες (Solanaceae, Nachtschattengew?chse / Nightshades)

Μανδραγόρας ο φαρμακευτικός (Mandragora officinalis)

Share

You must be logged in to post a comment.