Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βρωμοκλάδι

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Ψυχανθή

Αναγυρίς η δύσοσμη (Anagyris foetida)

Άλλα ονόματα: ανάγυρος, βρωμόξυλο, βρωμολυγαριά. Δες και άρθρο απο Χλωρίδα της Σύρου και απο τη Χλωρίδα μας.

Share

You must be logged in to post a comment.