Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ψαρόχορτο

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες (Scrophulariaceae, Rachenbl?tler / Figworts)

Scrophularia lucida και Scrophularia peregrina

ή βρωμόχορτο (Σφήκας). Φωτο: Ποικίλον όρος

Share

You must be logged in to post a comment.