Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Τσάι του βουνού

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Sideritis curvidens

Ένα απο τα τσάγια του βουνού. Άλλη ονομασία: Μαλοθήρας. Φωτο: Ποικίλον όρος

Share

You must be logged in to post a comment.