Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ορύζοψη

Οικογένεια: Αγρωστίδες (Poaceae, S??gr?ser / Grasses)

Piptatherum miliaceum συνώνυμο Oryzopsis miliacea

Άλλες ονομασίες: Γρήλαρη, Σπαθόχορτο. Ζιζάνιο, συνήθως των οπωρώνων και των αμπελώνων, με ισχυρό θυσσανώδες και βαθύ ριζικό σύστημα.

Share

You must be logged in to post a comment.