Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Αργυροτσικνιάς

Ardea alba

στο βούρκο και στον υγρότοπο Βραυρώνας. Ψηλός καμαρωτός.

Share

You must be logged in to post a comment.