Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Καρυοφυλλίδες

Στο φυτολόγιο περιγράφονται τα:

Γαρυφαλιά, Σιληνή DSCN7280 small, Κεράστιο DSCN6992, Στελλάρια DSCN5249, Αγριογαρύφαλο Dianthus deltoides, Παρωνυχία DSCN2903 , Πετροράγια SAMSUNG.

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Καρυοφυλλίδες (Caryophyllaceae, Nelkengew?chse / Campions)

Share