Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Παρωνυχία

Οικογένεια: Καρυοφυλλίδες (Caryophyllaceae, Nelkengew?chse / Campions)

Παρωνυχία η κεφαλωτή ή μακροσέπαλη (Paronychia capitata ή macrosepala)

Το όνομα είναι απο τις ελληνικές λέξεις παρά + νύχι και προέκυψε απο την ημιδιαφανή εικόνα των βρακτίων (Παπιομύτογλου). Φωτο: Χαμολιά, αναγνώριση giout.

Share

You must be logged in to post a comment.