Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Αμυγδαλιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)
Αμυγδαλή η κοινή (Amygdalus communis) ή Προύνος η γλυκειά (Prunus dulcia ή [...]

Share