Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Αισθητικό δάσος Καισαριανής

Στο μοναστήρι λίγο πιο πάνω. Έχει και το βοτανικό μονοπάτι… Πολύ αυτοκίνητο τις συνήθεις [...]

Share