Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Εξορμήσεις

Αισθητικό δάσος Καισαριανής

Στο μοναστήρι λίγο πιο πάνω. Έχει και το βοτανικό μονοπάτι… Πολύ αυτοκίνητο τις συνήθεις μέρες!

Share

You must be logged in to post a comment.