Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Λαθούρι

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Λάθυρος ο σφαιρικός (Lathyrus sphaericus)

Γένος με πολλά είδη απο τα οποία ο Λάθυρος ο ήμερος (L. sativus) κν. λαθούρι καλλιεργείται κυρίως για ζωοτροφή, ενώ ο Λάθυρος ο εύοσμος (L. odoratus) κν. μοσχομπίζελο σαν διακοσμητικό (Πηγή: 1).

Ο πουρές από βρασμένους (σπασμένους στα 2) καρπούς του L. sativus ονομάζεται φάβα [...]

Share