Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πηγάδι Ευαγγελίου

Γύρω στο 1970, το Πόρτο Ράφτη βρισκόταν ακόμα στη φάση της πρώιμης οικοπεδοποίησης, υπήρχαν αρκετές περιουσίες (αμπέλια, συκιές, φυστικιές) αδιαίρετες, ο βούρκος ήταν βούρκος και τα βουνά βουνά.  Εκείνη την εποχή, η υδροδότηση της περιοχής (απο την Αγ Μαρίνα και πέρα – προς Πρασιές) γινόταν από τη γεώτρηση του Κώστα του [...]

Share