Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πλατάνι

Οικογένεια: Πλατανίδες (Platanaceae, Platanengew?chse / Plane Trees)
Πλάτανος η ανατολική (Platanus [...]

Share