Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Σπορεία για κηπευτικά

«Μετά το φεγγάρι του Φλεβάρη» (μαμά Ειρήνης) ξεκινάμε τη διαδικασία του σπορείου. Το σπορείο μας πρέπει να είναι καλά προφυλαγμένο απ το βοριά, να μπορεί να σκεπάζεται όποτε χρειαστεί και να το βλέπει αρκετές ώρες ο [...]

Share