Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βρωμόχορτο

Οικογένεια: Χηνοποδιίδες (Chenopodiaceae, G?nsefu?gew?chse / Goosefoots)

Χηνοπόδιον το λευκόν (Chenopodium album) ή opulifolium? και Chenopodium murale

Γνωστό και σαν λουβουδιά. Ζιζάνιο που φυτρώνει στις ακρες των δρόμων και σε ακαλλιέργητα χωράφια. Το Ch.vulvaria βρωμάει ψαρίλας.

Share

You must be logged in to post a comment.