Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Τσίχλα

Turdus philomelos

Αδελφάκι με το κοτσύφι, και τα 2 αγαπημένο είδος των κυνηγών. Πόρτο Ράφτη αλλά και Αθήνα.

Share

You must be logged in to post a comment.