Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Τσοπανάκος

Sitta neumayer

Μάλλον ο βραχοτσοπανάκος. Ακόμα και το επιστημονικό του όνομα Sitta παραπέμπει στο παράγγελμα των τσοπάνων όταν θέλουν να μαζέψουν το κοπάδι τους. Περισσότερα εδώ. Φωτο Ακροκόρινθος

Share

You must be logged in to post a comment.