Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Νεροκότσυφας

Cinclus cinclus (Κίγκλος o γνήσιος)

Στον Λούρο (Γιάννινα)

 

Share

You must be logged in to post a comment.