Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Θηλαστικά (Mammals)

Αγελάδα

Bus taurus (Βους ο ταύρος) – Bovidae

Το ενήλικο θηλυκό λέγεται Αγελάδα, το ενήλικο αρσενικό Ταύρος, το ευνουχισμένο ενήλικο αρσενικό Βόδι και το μωρό μοσχάρι. Φωτο: Λέχαιον

Share

You must be logged in to post a comment.