Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Χειμωνογλάρονο

Sterna sandvicensis (Sternidae)

Φωτο: Ηγουμενίτσα

Share

You must be logged in to post a comment.