Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Φαλαρίδα

Fulica atra (Rallidae)

Φωτο: Πάρκο Τρίτση

Share

You must be logged in to post a comment.