Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Άγριο καρότο

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Δαύκος το καρότον (Daucus carota)

Υπάρχουν πολλά άγρια υποείδη και ένα καλλιεργούμενο το γνωστό καρότο (υποείδος εδώδιμον)

Share

You must be logged in to post a comment.