Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αλεξανδρινό

Οικογένεια: Ευφορβιίδες (Euphorbiaceae, Wolfsmilchgew?chse / Spurges)

Ευφορβία η κομψοτάτη (Euphorbia pulcherrima)


Share

You must be logged in to post a comment.