Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Καπουτσίνος

Οικογένεια: Ρανουγκουλίδες (Ranunculaceae, Hahnenfu?gew?chse / Buttercups)

Κονσολίδα του Αίαντα (Consolida ajacis)

ή λαγός. Παλαιότερα το μπερδεύανε με το γένος Δελφίνιον. Το φυτό ξεπήδησε από το αίμα του ομηρικού ήρωα Αίαντα όταν αυτός αυτοκτόνησε. Είναι εξαιρετικά ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ. Τα πρώτα σπέρματα τα πήραμε από το περιβόλι της θείας στο Λέχαιο.

Share

You must be logged in to post a comment.