Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Γιουνίπερος (κέδρος)

Οικογένεια: Κυπαρισσίδες (Cupressaceae, Zypressengew?chse / Cypresses)

Γιουνίπερος η φοινικική (Juniperus phoenicea) και

Juniperus oxycedrus sbsp. macrocarpa

Αλλα ονόματα: κέντρος, κέντρο, κέθρο, κέδρος, φίδα, άγριο κυπαρίσσι κ.α. Πάντως δεν πρέπει να συγχέεται με το πραγματικό γένος Κέδρος. Οι καρποί του Juniperus communis (άρκευθος) χρησιμεύουν στη μαγειρική για τον αρωματισμό τζιν και των λικέρ, και στην ιατρική για την κυστίτιδα, τους ρευματισμούς και την ποδάγρα. (Πηγή: 8 ). Φωτο: Πορτο Ράφτη, Χαμολιά.

Share

You must be logged in to post a comment.