Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βιολέτα

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Μαθιόλα η πολιά (Matthiola incana), Μαθιόλα η κολπωτή (Matthiola sinuata) και

Μαθιόλα η τρικέρατη (Matthiola tricuspidata)

Χωρίς να έχω βγάλει ακόμα άκρη με τα είδη, πιστεύω ότι η καλλωπιστική είναι η M. incana, αυτή στα βράχια του Πόρτο Ράφτη η M. sinuata και αυτή στην παραλία του Λεχαίου η M. tricuspidata.


Share

You must be logged in to post a comment.