Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ψωραλέα

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Ψωραλέα η ασφάλτοσμος (Psoralea bituminosa)

Tο λένε και βρωμόχορτο. Μυρίζει πίσσα. Φωτο: Ελιές Ευαγγελίου.

Share

You must be logged in to post a comment.