Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ακακία

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Robinia pseudacacia

Όπως το λέει και το όνομα (ψευδοακακία), δεν είναι του γένους Acacia αλλά όλος ο κόσμος έτσι τις ξέρει. Καλλωπιστικό των δήμων της προηγούμενης 20ετίας. Έχει και υπέροχο άρωμα.


Share

You must be logged in to post a comment.