Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αμάραντο

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Helichrysum stoechas

Αλλα ονόματα: Ανθονοίδη (Κρήτη), σεμπρεβίβο (sempre vivo = πάντα ζει – στα Κύθηρα). Τα κεφάλια διατηρούνται και μετά την ξήρανσή τους και χρησιμοποιούνται για το φτιάξιμο αποξηραμένων, διακοσμητικών μπουκέττων.


Share

You must be logged in to post a comment.