Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κρίταμο

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Κρίταμο το θαλασσινό (Crithmum maritimum)

Γίνεται ωραίο τουρσί (σαν την κάππαρη). Φωτογράφηση κοντά στην παραλία των Κεχριών.


Share

You must be logged in to post a comment.