Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Σιτάρι

Οικογένεια: Αγρωστίδες (Poaceae, S??gr?ser / Grasses)

Τρίτικον το θερινόν (Triticum aestivum)

Γνωστό από τα βάθη της αρχαιότητας. Η χρήση του είναι γνωστή. Υπάρχουν αρκετές ποικιλίες σκληρού (Triticum durum) όσο και μαλακού σταριού. Πειραματιστήκαμε με κάποια παραδοσιακή ποικιλία (???) και βγάλαμε λίγο στάρι και το αλωνίσαμε κιόλας. Πολύ ενδιαφέρον!


Share

You must be logged in to post a comment.