Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγριαγκινάρα

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Onopordum argolicum

Πρέπει να είναι το argolicum, μοιάζει πολύ. Πηγή: Flora Attica

(Φώτο: Λουτρά Ωραίας Ελένης)


Share

You must be logged in to post a comment.