Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Σενέκιο

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Senecio cineraria

Υπάρχουν και είδη αυτοφυή στην Ελλάδα, όπως ο Μαρτιάκος, αλλά αυτό είναι καλλωπιστικό συνήθως σε παρτέρια δήμων. (Φώτο: Αθήνα – Περισσός)


Share

You must be logged in to post a comment.