Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Καρδαμίνη

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Cardamine hirsuta

Φώτο: Πόρτο Ράφτη (ελιές Ευαγγελίου), αναγνώριση: Κατερίνα


Share

You must be logged in to post a comment.