Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μικρομέρια

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Micromeria nervosa και Micromeria juliana

Πολλά είδη του γένους Micromeria έχουν συνώνυμα στο γένος Satureja. Η δημώδης ονομασία θρούμπι μάλλον αφορά το είδος Satureja thymbra, τραγορίγανη είναι ένα άλλον όνομα, ύσωππο το λένε στην Κρήτη. Τα περισσότερα είδη του γένους φύονται σε βράχους της ορεινής και ημιορεινής ζώνης (> 300 μ). Φωτο: Πόρτο Ράφτη.

Share

You must be logged in to post a comment.