Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Θρούμπη

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)

Σατουρέια η θύμπρα (Satureja thymbra)

Φυτό πολύ αρωματικό, χρησιμοποιείται συχνά σαν άρτυμα στα κρεατικά (Παπιομύτογλου). Φώτο: χωράφι Πόρτο απο φυτό που μας χάρισε ο Σωτήρης.

Share

You must be logged in to post a comment.