Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

4 Λέχαιον

Σκούπα για κοτέτσι

(Σάρωθρον – σαρώνω). Το κοντάρι είναι από «δεκαράκι» σίδερο (Μάριος) και η φούντα από αφάνα.

Share

You must be logged in to post a comment.