Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγγελική

Οικογένεια:  Πιττοσπορίδες (Pittosporaceae)

Πιττόσπορον το σινικόν (Pittosporum sinense ή tobira)

Share

You must be logged in to post a comment.