Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Μουσική

Τραγούδια διεθνοποιημένα

http://www.youtube.com/watch?v=fgWFxFg7-GU&feature=channel

Stand by me

και άλλα σπουδαία απο τους PFC

Share

You must be logged in to post a comment.