Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγκινάρα

με κουκιά ή… αλα πολίτα!!!

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Κυνάρα η καρδιο? (Cynara cardunculus)

(Φώτο: κήπος Πόρτο)

Share

You must be logged in to post a comment.