Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Χεροβοτάνι

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Picris echioides

Άλλο ένα «κιτρινάκι». Η ονομασία είναι απο την Κρήτη. Φωτο: Αρχαία Κόρινθος, αναγνώριση: Calliope.

Share

You must be logged in to post a comment.