Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Φλώμος

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες (Scrophulariaceae, Rachenbl?tler / Figworts)

Βερμπάσκο το κολπώδες (Verbascum sinuatum), Βερμπάσκο το κυματόφυλλο (Verbascum undulatum) και Βερμπάσκο το μακρόουρο (Verbascum macrurum)

«στο ποτάμι ρίχναν φλώμο και πιάναν ψάρια» (Χρήστος). Κάποιος λέει πως αν ραντίσεις με ζουμί από φλώμο το καλοκαίρι στα κηπευτικά, «είναι το καλύτερο φάρμακο». «Μας φλώμοσε στο ψέμα».

ελαφρώς παραλλαγμένο : http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Verbascum+phlomoides&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.