Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Σκορτσονέρα

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Σκορτσονέρα η κροκόφυλλη (Scorzonera crocifolia) και Scorzonera mollis

Φωτο: Πόρτο Ράφτη

Share

You must be logged in to post a comment.