Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ουμπίλικος

Οικογένεια: Crassulaceae, Dickblattgew?chse / Stonecrops

Ουμπίλικος ο οριζόντιος (Umbilicus horizontalis) και

Ουμπίλικος ο μικρανθής (Umbilicus parviflorus)

Το όνομα προέρχεται απο το λατινικό umbilicus (αφαλός) και παραπέμπει στο σχήμα των φύλλων. (Παπιομύτογλου)


Share

You must be logged in to post a comment.