Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ανωνίδα

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Ononis reclinata, Ononis spinosa και Ononis viscosa subsp breviflora

Για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες διαβάστε το άρθρο απο τη Χλωρίδα μας.

Share

You must be logged in to post a comment.