Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Χαμολιός

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Cardopatium corymbosum

Σε αμμώδεις παραλίες. Η ονομασία απο την Κρήτη (Σφήκας). Φώτο: Αλεποχώρι, αναγνώριση: Κατερίνα.

Share

You must be logged in to post a comment.