Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αγριομαρουλιά

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Taraxacum officinale

Η ρίζα και τα φύλλα βρίσκονται εις φαρμακευτική χρήση (radix taraxaci cum Herba). Φωτο: Δημήτρης, κτήμα Ζερβό, Μικρό χωριό Καρπενησίου.

Share

You must be logged in to post a comment.